Bc. Hana Němcová

Bachelor's thesis

Environmentální výchova v praxi: život dětí vyrůstajících v odlehlých venkovských oblastech - "na samotách"

Environmental education in practice: children growing up in remote rural areas - "back in the land"
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem „návrat k přírodě“, jehož aktéry jsou jednotlivci nebo rodiny, kteří se rozhodli odejít z města „na samoty“, tzn. do odlehlých venkovských oblastí. Cílem bakalářské práce je popsat fenomén „návratu k přírodě“ v jeho souvislosti s environmentálními postoji a environmentální výchovou, prostřednictvím výzkumu pak popsat faktory ovlivňující přenos environmentálního …more
Abstract:
The thesis focuses on the back-to-the-land phenomenon that engages people or whole families who have decided to “drop” the city life and to live in isolated and remote rural areas. The objective is to describe the back-to-the-land phenomenon in the relation to environmental attitudes and to environmental education. By means of the research the thesis aims to describe factors influencing the transmission …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Reader: Ing. Aleš Máchal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta