Bc. Pavel Jirout

Bakalářská práce

Trestné činy ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky v souvislosti s dopravními nehodami

Crimes of Bodily Injury and Menace due to Intoxication in Terms of Road Traffic Accidents
Anotace:
Obsahem této práce je rozbor trestných činů ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky podle trestního zákona č. 140/1960 Sb., způsobených při dopravních nehodách. Ke každé skutkové podstatě je uvedeno vysvětlení jednotlivých pojmů, výkladu a judikatury. Oba trestné činy jsou posouzeny i z hlediska historického vývoje. Dále je zde rozebráno, jak postupují orgány činné v trestním řízení …více
Abstract:
8. Summary This work focuses on analysis of crimes of bodily injury and menace due to intoxication according to Penal Code no. 140/1961 Sb., caused during road traffic accidents. Each fact of the crime contains definitions of individual terms, exposition and judicature. Both of above mentioned crimes are reviewed from historical development point of view, too. In the following section, the procedures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2009
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta