Bc. Linda Šalanská

Diplomová práce

Marketingové aktivity města Mostu směřující ke zvýšení efektivity a koordinací kulturně-společenských akcí

Marketing activities of the Town of Most leading to increased efficiency and coordination of cultural and social events
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na marketingové aktivity města Mostu směřující ke zvýšení efektivity a koordinací kulturně-společenských akcí. V první části práce jsou definovány základní principy marketingu a marketingové nástroje. Dále je objasněna podstata marketingu v oblasti veřejné správy a význam strategického řízení obcí v konkurenčním prostředí. Následně je popsán proces implementace marketingového …více
Abstract:
The thesis focuses on marketing activities of the city of Most aimed at increasing the efficiency and coordination of cultural and social events. The first part of the thesis defines the basic principles of marketing and marketing tools. Furthermore, the essence of marketing in the area of public administration and the importance of strategic management of municipalities in a competitive environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní