Bc. Petra Čiripová

Bakalářská práce

Metody přesvědčování, praktické využití

Persuasion Techniques: Case Studies
Anotace:
Práce pojednává o psychologii přesvědčování. Zaobírá se také jejími etickými aspekty a stručně pojednává o vývoji a historii metod přesvědčování. Přináší přehled přesvědčovacích strategií a zaobírá se také metodami zakázanými, neetickými. Práce dále uvádí techniky, jejichž osvojení umožňuje se manipulaci účinně bránit. Popisuje využití metod ovlivňování, přesvědčování a manipulace v obchodní praxi …více
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with the psychology of persuasion, explores its ethical aspects and briefly discusses the development and history of persuasion methods. The Bachelor Thesis further provides an overview of persuasive strategies regarding the prohibited methods, unethical. The following part raises the issue of techniques whose mastery allows the effective defense against manipulation. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zuzana Pohlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS