Patricie Nováková

Bakalářská práce

Přístup zdravotnických pracovníků k pacientům v terminální fázi onemocnění v nemocnici a domácím hospici

Medical Staff Attitude to Patients in Terminal Stage of Disease in Hospital and Home Hospice
Anotace:
Každý zdravotnický pracovník se jednoho dne ve své praxi setká tváří v tvář se smrtí nemocného, svého pacienta. Každý z nás bude jednou stát v těsné blízkosti někoho, kdo právě odchází z tohoto světa, ať už to bude v prostředí nemocnice či doma u rodinného příslušníka. Tato bakalářská práce se zaměřuje v teoretické části na umírání a smrt, paliativní a hospicovou péči, ale také na potřeby nemocných …více
Abstract:
Each paramedic, nurse or a doctor has to sometimes face to death of his patient. Each of us can become closer to someone who is just passing away at hospital or at home. This bachelor´s work is focused on dying and death in general, i tis also focused on palliative and hospice´s care and i tis also aimed at needs of seriously ill people within the last days in their lives. The practical part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nováková, Patricie. Přístup zdravotnických pracovníků k pacientům v terminální fázi onemocnění v nemocnici a domácím hospici. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe