Mgr. Andrej Gardoň

Advanced ('rigorózní') thesis

Improving QA Systems with Temporal Reasoning and Multilingual Input

Improving QA Systems with Temporal Reasoning and Multilingual Input
Abstract:
Systémy pre zodpovedanie otázok kladených v prirodzenom jazyku (Question Answering systems, QA systems) predstavujú perspektívny spôsob komunikácie medzi počítačmi a ľuďmi. QA systémy pracujú so vstupom v tvare viet prirodzeného jazyka a výsledok spracovania prezentujú užívateľovi opäť vo forme viet prirodzeného jazyka. Tézy dizertačnej práce popisujú QA systém nazývaný Dolphin založený na Transparentnej …more
Abstract:
Question Answering (QA) systems are an emerging technology aiming at human-like interaction between a computer and a user. They process raw natural language (NL) sentences and provide a user with outputs having the form of natural language sentences. This thesis proposal outlines a QA system (called Dolphin) based on Transparent Intensional Logic (TIL) that provides a computational model of natural …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2013
  • Reader: prof. RNDr. Marie Duží, CSc., Ing. Július Štuller, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing

Theses on a related topic