Monika Cahlíková

Bakalářská práce

Společnost s ručením omezeným

Private Limited Company
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá společností s ručením omezeným dle našeho právního řádu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část rešeršní metodou objasňuje hlavní specifika a základní pojmy této oblasti. Praktická část popisuje konkrétní společnost s ručením omezeným. Zaměřuje se na vznik společnosti, její vývoj a práci s informačním systémem. Na základě porovnání …více
Abstract:
The submitted bachelor thesis deals with a limited liability company according to our legal system. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part clarifies by search method, the the main specifics and basic concepts of this area. The practical part describes a specific limited liability company. It focuses on the establishment of the company, its development and work with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2021
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.