Bc. Ivan Kovár

Master's thesis

Realizace informačního webového systému pro podporu Buddy System UTB Zlín

The Implementation of a Web Information System in Support of the Buddy System at TBU Zlin
Abstract:
Diplomová práca sa zameriava na podporu organizácie Buddy System Zlín a taktiež i na medzinárodný život v Zlíne a oblasti s ním spojené. Teoretická časť popisuje prečo vlastne ísť študovať do zahraničia, konkrétne dopady štúdia v zahraničí na rozvoj osobnosti človeka, žiaka príp. študenta. Praktická časť sa venuje výberu a návrhu riešenia webového informačného portálu. V tejto časti je riešená i jeho …more
Abstract:
This master thesis is focused to support Buddy System Zlín organization and also to improve international life in Zlín and related topics. Theoretical part describes why students should study abroad, specific impacts of studying abroad on improvement of the human personality of people, pupils and students. Practical part is focused on choosing and proposal of the web information portal. This part is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016
Accessible from:: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kovár, Ivan. Realizace informačního webového systému pro podporu Buddy System UTB Zlín. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / IT Education at Secondary Schools