Ing. Lukáš TOMAN

Diplomová práce

Odepření nároku na odpočet DPH v důsledku účasti na podvodu

Refusing to Allow the Right to Deduct Value Added Tax as a Result of Participating in a Fraud
Anotace:
Diplomová práce poskytuje ucelený pohled na hmotněprávní i procesněprávní rovinu odepření nároku na odpočet DPH v důsledku účasti daňového subjektu na daňovém podvodu. Hmotněprávní část práce je zaměřena na podmínky, které musejí být naplněny pro odepření nároku na odpočet daně. Ryze praktickým výstupem pak je výčet jednání daňových subjektů ze soudních rozhodnutí, kterých by se měl každý subjekt vyvarovat …více
Abstract:
The thesis provides a complex overview of substantive and procedural aspects of refusing the right to deduct VAT as a result of participating of a tax subject in a tax fraud. The substantive part of the thesis is focused on conditions which have to be fulfilled for refusing to allow the right to deduct tax. Purely practical outcome is a list of actions of tax subjects from court decisions which should …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Josef Nocar

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMAN, Lukáš. Odepření nároku na odpočet DPH v důsledku účasti na podvodu. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo