Jan Chladík

Diplomová práce

Integrace programů do WCF webové služby

Integration of programs into WCF web service
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá integrací samostatných .NET programů systému monitoringu fotovoltaických elektráren. Hlavním cílem práce je integrace poskytovaných funkcí programů do jednotného komunikačního rozhraní ve formě SOAP a REST kompatibilní webové služby za minimalizace vynaložených nákladů. Integrace je provedena pomocí nově vyvíjené integrační aplikace, která dynamicky generuje webovou službu …více
Abstract:
This thesis deals with integration of separate .NET programs of photovoltaic power plant monitoring system. The main goal is integration of functions provided by programs into a single communication interface in the form of SOAP and REST compatible web service while minimizing cost. The integration is performed using a newly developed integration application that dynamically generates a web service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Libor Gála
  • Oponent: Jan Horník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49334