Tomáš ALEX

Bakalářská práce

Použití modality v anglicky psaných obchodně-technických dokumentech a jejich českých ekvivalentech

Use of modality in English written business-technical documents and their Czech equivalents
Abstract:
I describe and characterize basic topics of the whole thesis: modality, dividing modal verbs according to their categories, then I describe and theoretically analyze epistemic modality from the Czech and also English point of view in the theoretical part. At first I analyze identical texts in the practical part, when one text is Czech original and the other one is its English counterpart. I compare …více
Abstract:
V teoretické části popisuji a charakterizuji základní oblasti celé práce jako jsou: modalita, dělení modálních sloves dle kategorií, dále pak popisuji a teoreticky rozebírám modalitu epistémickou a uvádím konkrétní příklady z obou jazyků. Dále pak na závěr části teoretické popisuji sémantiku modálních sloves jak z pohledu češtiny tak z pohledu angličtiny. V části praktické rozebírám nejprve dva texty …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2009
Zveřejnit od: 12. 1. 2009
Identifikátor: 10485

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petr Daniel Hajkr

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ALEX, Tomáš. Použití modality v anglicky psaných obchodně-technických dokumentech a jejich českých ekvivalentech. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 12. 01. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 1. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi