Bc. Adéla Vampolová

Master's thesis

Profese kurátora pro děti a mládež

Profession curator for children and youth
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá profesí kurátora pro děti a mládež. Cílem diplomové práce je zjistit, jak kurátoři pro děti a mládež vnímají nároky své profese. Nároky profese jsou zkoumány ve vztahu k metodám, povinnostem, systému a sebepojetí / sebereflexi. Pojednává o oblastech dalšího vzdělávání, vztahů s klienty, spolupráci s příslušnými institucemi, a hodnocením vlastní práce. V teoretické části se …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on the curator profession for children and youth. The goal of this diploma thesis is to find out how the curators for children and youth are perceiving the requirements needed to perform their profession. The requirements are examined in relation to methods, duties, system and self-percieving/self-reflection. It discusses the scopes of further education, relations with …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedúci: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta