Mgr. Tereza Tomanová

Bakalářská práce

Jedinec s poruchami chování a emocí v běžné škole z hlediska postojů jeho okolí

An individual with behavioral and emotional disorders in the classical school terms attitude of the others
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na téma integrace jedince s poruchami chování a emocí do běžné školy z hlediska postojů jeho okolí. Současná česká politika stále více směřuje k zařazení většiny žáků do hlavního vzdělávacího proudu ve snaze o inkluzivní systém. Proto se výzkumné šetření analyzované v této práci věnuje mapování názorů, postojů a zkušeností s integrací žáků s poruchami chování a emocí. V …více
Abstract:
The bachelor thesis is aimed on the matter of integration of individuals with emotional and behavioral disorders into regular schools from the viewpoint of attitudes of its environment. The present Czech policy increasingly tends to integrate most of the pupils into the mainstream education in an endeavor for an inclusive system. Therefore the investigative enquiries of the thesis are devoted to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta