Bc. Růžena Glogarová

Diplomová práce

Využití globálních metylačních profilů a komplexní analýzy fúzních genů pro terapeutické plánování v dětské onkologii

Global methylation profiles and comprehensive analysis of gene fusions as a basis for therapeutic planning in pediatric oncology
Anotace:
Koncept personalizované medicíny nabízí nové terapeutické možnosti u pediatrických onkologických pacientů, u kterých selhaly standardně využívané léčebné modality, případně u nově diagnostikovaných pacientů s nádory, které se vyznačují špatnou prognózou (tzv. vysoce rizikové solidní nádory). Základem tohoto přístupu je provedení detailní molekulárně-genetické charakterizace nádorové tkáně, která poskytuje …více
Abstract:
Personalized medicine is a therapeutic concept that offers new therapeutic possibilities to pediatric oncological patients who have failed standard treatment modalities, or in newly diagnosed patients with tumors that are characterized by poor prognosis (so-called high-risk solid tumors). The key is detailed molecular genetic characterization of tumor tissue providing information about possible therapeutic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 7. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta