Mgr. Barbara Vonková

Bakalářská práce

Prognostické markery chronické lymfocytární leukemie a význam sekvenování nové generace při jejich analýze

Prognostic markers in chronic lymphocytic leukemia and the utilization of next-generation sequencing
Anotace:
Chronická lymfocytární leukemie je nejčastější typem leukemie dospělého věku v západním světě. I přes stále se zdokonalující léčbu, zůstává z důvodů značné klinické variability i nadále plně nevyléčitelným onemocněním. Mezi nejvýznamnější prognostické markery CLL patří určení klinického stádia onemocnění, stanovení mutačního stavu genů IGHV a detekce rekurentních cytogenetických abnormalit, zejména …více
Abstract:
Chronic lymphocytic leukemia is the most common leukemia in the adult population in Western world. Despite the continual improvement of treatments it still remains incurable due to its highly variable clinical course. Amongst the most significant prognostic markers of CLL are the clinical staging, the mutational status of IGHV, and the detection of recurrent cytogenetic abnormalities, especially by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Barbara Kantorová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta