Nikol JECHOVÁ

Master's thesis

Hodnocení dopadu infrastruktury na lokální úroveň, na příkladu komplexního zhodnocení výstavby Truck centra Krásný Les (Petrovice)

Impact assessment of the infrastructure on a local level, the example of comprehensive assessment construction of Truck centrum Krásný Les (Petrovice)
Abstract:
Předmětem diplomové práce "Hodnocení dopadu infrastruktury na lokální úroveň, na příkladu komplexního zhodnocení výstavby Truck centra Krásný Les (Petrovice)" je vymezení jedno kriteriálních přístupů k hodnocení infrastruktury z pohledu obce s přihlédnutím k celospolečenským dopadům. Práce se zaměřuje na možnosti využití jednotlivých druhů metod ve veřejném sektoru, přičemž získané poznatky jsou aplikovány …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis "Impact assessment of the infrastructure on a local level, the example of comprehensive assessment construction of Truck centrum Krásný Les (Petrovice)" is to analyze single criteria methods for infrastructure assessment from the perspective of municipality with regards to societal impacts. The Thesis is focused on possibility of application of methods in public sector …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JECHOVÁ, Nikol. Hodnocení dopadu infrastruktury na lokální úroveň, na příkladu komplexního zhodnocení výstavby Truck centra Krásný Les (Petrovice). Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Public Administration