Bc. Michal Vašíček

Diplomová práce

Implementace Kali Linux do Raspberry Pi

Anotace:
Téma je zaměřeno na problematiku etického hackingu a penetračních testů. Úkolem je vypracovat metodiku penetračního testování, zvolit vhodné nástroje k testování (Kali Linux, Nessus). Pomocí vytvořených testovacích scénářů budou realizovány penetrační testy. Praktická část se zaměří na zjištění zranitelností jednodeskového počítače Raspberry Pi a zhodnocení výsledků z pohledu použitých testovacích …více
Abstract:
The topic is focused on the issue of ethical hacking and penetration tests. The goal is to develop penetration testing methodology, choose the appropriate tools for testing (Kali Linux, Nessus). Penetration tests will be realized using the created test scenarios. The practical part will focus on finding vulnerabilities of single-board computer Raspberry Pi and evaluations of results in terms of used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vašíček, Michal. Implementace Kali Linux do Raspberry Pi. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie