Tomáš HONZÍK

Bakalářská práce

Magnetická levitace

Magnetic levitation
Anotace:
Tato práce pojednává o principech, jimiž je možné docílit magnetické levitace. Dále se pak zabývá konkrétní realizací řízené magnetické levitace tvořené permanentními magnety a solenoidovými cívkami. Pro tuto soustavu je odvozen matematický model a model linearizovaný v rovnovážném bodě. Na základě matematického modelu je navržena zpětnovazební regulace. Výsledky jsou ověřeny metodou simulace i realizací …více
Abstract:
This thesis deals with the principles of magnetic levitation. Then it deals with specific realization of controlled magnetic levitation formed by permanent magnets and solenoid coils. The mathematical model is derived for this system, and is linearized at the equilibrium point. Based on the model, feedback control is designed and the results are verified by simulation and real system realization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Miloš Schlegel, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HONZÍK, Tomáš. Magnetická levitace. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika