Mgr. Pavlína Víšková

Bakalářská práce

Přenos chemického signálu na úrovni Axinu: Přesměrování signálu prostřednictvím inhibitorů specifických protein-proteinových interakcí.

Transduction of the chemical signal through Axin scafoldosome. Re-routing of signalling via interference with specific protein-protein interactions.
Anotace:
Scaffold proteiny slouží jako „lešení“ zprostředkovávající vazbu mnoha proteinových komponent různých signálních drah. Zablokováním vazby dané signální molekuly na scaffold protein je možné signální dráhy uměle regulovat – zapnout/vypnout, případně vynutit přepnutí do jiné signální kaskády. V této práci jsme se snažili prokázat možnost regulace signální dráhy Wnt na modelu interakce scaffold proteinu …více
Abstract:
Scaffold proteins serve as platforms for various protein components of different signaling pathways. By blocking the binding of a chosen signaling component on a scaffold protein, one can possibly regulate the signaling networks – turn them on/off and thereby change the direction of the signal flow. In this work we tried to show the possibility to regulate the Wnt signaling pathway by specific disruption …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta