Bc. Denisa MARKACZOVÁ

Master's thesis

Vliv integrace anglického jazyka a občanské nauky na lexikální a obsahové učení

Effects of integrating English language and Civics on lexical and content learning
Anotácia:
Práce se zabývá pedagogickým přístupem CLIL. Teoretická část shrnuje jeho pojetí, principy, specifika a mapuje jeho využití v Evropě. Prostřednictvím tohoto pedagogického přístupu, se zaměřuje na integraci občanské nauky a anglického jazyka. Zkoumá jeho efektivnost na lexikální a obsahové učení u středoškolských studentů a vliv na změnu postojů studentů k integrovaným předmětům.
Abstract:
The thesis deals with a pedagogical approach CLIL. The theoretical part describes its concept, principles, characteristics and realization in Europe. The practical part focuses on a concrete integration of English language and Civics through CLIL. It examines the effects of the integration on lexical and content learning of high school students and their change of attitude towards the two integrated …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D., M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKACZOVÁ, Denisa. Vliv integrace anglického jazyka a občanské nauky na lexikální a obsahové učení. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta