Bc. Denisa MARKACZOVÁ

Master's thesis

Vliv integrace anglického jazyka a občanské nauky na lexikální a obsahové učení

Effects of integrating English language and Civics on lexical and content learning
Abstract:
Práce se zabývá pedagogickým přístupem CLIL. Teoretická část shrnuje jeho pojetí, principy, specifika a mapuje jeho využití v Evropě. Prostřednictvím tohoto pedagogického přístupu, se zaměřuje na integraci občanské nauky a anglického jazyka. Zkoumá jeho efektivnost na lexikální a obsahové učení u středoškolských studentů a vliv na změnu postojů studentů k integrovaným předmětům.
Abstract:
The thesis deals with a pedagogical approach CLIL. The theoretical part describes its concept, principles, characteristics and realization in Europe. The practical part focuses on a concrete integration of English language and Civics through CLIL. It examines the effects of the integration on lexical and content learning of high school students and their change of attitude towards the two integrated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Pavlíková, Ph.D., M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARKACZOVÁ, Denisa. Vliv integrace anglického jazyka a občanské nauky na lexikální a obsahové učení. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta