Bc. Monika Řepová

Bakalářská práce

Občanská nauka v českých zemích ve dvacátých až čtyřicátých letech 20. století

Civics in the Czech lands in the 1920s and 40’s
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá podobou občanské nauky a výchovy v době první Československé republiky až po období Protektorátu Čechy a Morava, tedy v rozmezí let 1918-1945. Práce obsahuje důvody, které vedly ke vzniku občanské nauky a výchovy, jaké byly její hlavní úkoly a jaký vliv na ni měla změna politické situace. V práci jsou zmíněny důležité dokumenty, které se občanské nauky týkaly. Hlavním cílem …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the form of civic education in the period of the First Czechoslovak Republic up to the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia. The thesis contains the reasons that led to civic education, what were main tasks and what was influenced by the change in political situation. There are metioned important documents concerning civics. The aim of this bachelor thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Škerle

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta