Pavla KLOSOVÁ

Diplomová práce

Předmatematické představy na konci předškolního vzdělávání

Premathematical skills at the end of preschool education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá úrovní předmatematických dovedností, na konci předškolního vzdělávání. Teoretická část je zaměřena na obsah a cíle Rámcového vzdělávacího programu a školní zralost ve zdravotní, psychické a předmatematické oblasti. Cílem je seznámit s obsahem předmatematických a předčíselných představ. Hlavním cílem praktické části, je zjistit dosaženou úroveň v předmatematické oblasti u sedmi …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the level of pre-mathematical skills at the end of preschool education. The theoretical part is focused on the content and goals of the framework educational program, school maturity in the health, mental and pre-mathematical areas. The aim is to get acquainted with the content of pre-mathematical and pre-numerical ideas. The main goal of the practical part is to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLOSOVÁ, Pavla. Předmatematické představy na konci předškolního vzdělávání. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta