Michal Baránek

Diplomová práce

Použití Condonových relací v řešení optické aktivity krystalů ve směru kolmém k optickéose

Usage of the Condon relations in the crystalline optical aktivity solution in the direction perpendicular to the optic axis
Anotace:
Abstrakt: V této práci se zabýváme řešením optické aktivity krystalů. V minulosti byl k řešení optické aktivity krystalů úspěšně použit Chandrasekharův model dvou spřažených oscilátorů. Pomocí tohoto modelu byly odvozeny disperzní relace pro veličiny popisující optickou aktivitu ve směru optické osy a pro směr kolmý k optické ose. Ukazuje se však, že Chandrasekharovo řešení je založeno na chybě ve …více
Abstract:
Abstract: Chandrasekhar method of two coupled oscillators was successfully used for the interpretation of the crystalline optical activity in the past. The optical activity dispersion relations were obtained in the direction of the optic axis and also in the direction perpendicular to the optic axis. But Chandrasekhar solution method is based on a mistake in the calculations. This mistake does not …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Ivo Vyšín
  • Oponent: Jan Říha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.