Jingyi Liu

Bachelor's thesis

Financial Analysis of the Hainan Airlines

Financial Analysis of the Hainan Airlines
Abstract:
The goal of this thesis is to give financial analysis to Hainan Airlines company, which is one of the largest airlines in China, by applying basic financial methods and provide information about its business situations during year 2010 to 2014. The thesis can be divided into six chapters. Chapter 1 is the introduction of the thesis’s main purpose and its structure while chapter 6 is the conclusion …more
Abstract:
The goal of this thesis is to give financial analysis to Hainan Airlines company, which is one of the largest airlines in China, by applying basic financial methods and provide information about its business situations during year 2010 to 2014. The thesis can be divided into six chapters. Chapter 1 is the introduction of the thesis’s main purpose and its structure while chapter 6 is the conclusion …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: Miroslav Čulík
  • Reader: Petr Gurný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava