Theses 

Financial Situation Assessment of the P&G Company – Menghan Pan

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Menghan Pan

Bakalářská práce

Financial Situation Assessment of the P&G Company

Financial Situation Assessment of the P&G Company

Anotace: The bachelor thesis is mainly about the financial analysis of P&G company. P&G(Procter&Gamble) is the one of the world's largest daily consumer company. It was built in 1837 in America. Until now, it has more than 300 brands operated products sell well in more than 160 countries and regions, including fabric and Home Furnishing care, beauty salon, baby and family care, health care, food and beverage etc. The goal of bachelor thesis is the financial analysis of P&G company by applying selected methods to assess the past and current financial situation. We use the common-size analysis, financial ratio and pyramidal decomposition as the main methods. The bachelor thesis is including six chapters: The second chapter is the description of the methods that we will use in financial analysis, which provide the knowledge for chapter four. The third chapter is introduction of financial situation of P&G company. It including the history of the company and the special marketing strategy that why this company can get success. The fourth and fifth chapter is the financial analysis of P&G company, which are the most important part of the whole bachelor thesis. This part is focused on the common-size analysis, financial ratios analysis, pyramidal decomposition and influence quantification by the history data during 2008 to 2012 from the company’s annual report. Finally, in chapter six, we make a conclusion with all of the data and analysis.

Abstract: The bachelor thesis is mainly about the financial analysis of P&G company. P&G(Procter&Gamble) is the one of the world's largest daily consumer company. It was built in 1837 in America. Until now, it has more than 300 brands operated products sell well in more than 160 countries and regions, including fabric and Home Furnishing care, beauty salon, baby and family care, health care, food and beverage etc. The goal of bachelor thesis is the financial analysis of P&G company by applying selected methods to assess the past and current financial situation. We use the common-size analysis, financial ratio and pyramidal decomposition as the main methods. The bachelor thesis is including six chapters: The second chapter is the description of the methods that we will use in financial analysis, which provide the knowledge for chapter four. The third chapter is introduction of financial situation of P&G company. It including the history of the company and the special marketing strategy that why this company can get success. The fourth and fifth chapter is the financial analysis of P&G company, which are the most important part of the whole bachelor thesis. This part is focused on the common-size analysis, financial ratios analysis, pyramidal decomposition and influence quantification by the history data during 2008 to 2012 from the company’s annual report. Finally, in chapter six, we make a conclusion with all of the data and analysis.

Klíčová slova: Common-size analysis, Financial ratios analysis, Pyramidal decomposition

Keywords: Common-size analysis, Financial ratios analysis, Pyramidal decomposition

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 07:01, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz