Aleš Černý

Bakalářská práce

Podnikatelský plán multi-funkčnej gastronomickej prevádzky

Business plan of multifunctional catering establishments
Abstract:
ČERNÝ, Aleš. „ Business plan of multifunctional catering establishments. [Bachelor dissertation] Institute of Hospitality Management. Prague 2017. Number of pages : 70 The bachelor dissertation "Multifunctional gastronomic business plan" is designed to serve as a real business plan for setting up a business and it´s next managing in the future. In the first, theoretical part are briefly defined concepts …více
Abstract:
ČERNÝ, Aleš. Podnikateľský plán multi-funkčnej gastronomickej prevádzky. [Bakalárska práca] Vysoká škola hotelová. Praha: 2017. Počet strán: 70 Bakalárska práca na tému „Podnikateľský plán multi-funkčnej gastronomickej prevádzky“ je vypracovaná tak aby mohla slúžiť ako reálny podnikateľský plán pre založenie danej prevádzky a pri spravovaní jej ďalšieho chodu. V prvej, teoretickej časti sú stručne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Vinš
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví