Kamila PÍCKOVÁ

Bakalářská práce

Zahraniční politika Turecka za vlády AKP

Foreign Policy of Turkey during the AKP Government
Anotace:
Práce popisuje zahraniční politiku Turecké republiky za vlády Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP) v období mezi léty 2002- 2013. Práce je rozděla do tří kapitol. První kapitola popisuje samotnou Stranu spravedlnosti a rozvoje, její ideologii a směřování. Druhá kapitola se zabývá zahraniční politikou Turecka za vlády AKP. A v poslední, třetí kapitole je popisován vztah Turecka se zeměmi Blízkého východu …více
Abstract:
This work describes the foreign policy of the Republic of Turkey under the rule of Justice and Development Party (JDP) in the period from 2002 to 2013. Thesis is divided into three chapters. The first chapter describes itself Justice and Development Party, its ideology and direction. The second chapter deals with the foreign policy of Turkey's JDP government. And at last, the third chapter is described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Martina Ponížilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÍCKOVÁ, Kamila. Zahraniční politika Turecka za vlády AKP. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/