Bc. Gabriela Pacasová

Diplomová práce

Vliv spolupráce vysoké školy a zaměstnavatele na kariérový rozvoj studentů

The cooperation between universities and employers and its influence over the students' career development
Anotace:
Magisterská diplomová práce pojednává o tématu kariérového rozvoje vysokoškolských studentů v souvislosti s jejich využíváním nabídky aktivit postavených na spolupráci vysoké školy a potenciálních zaměstnavatelů. V práci se zaměřuji na kariérový rozvoj studentů v období přechodu na pracovní trh. Nároky tohoto období jsou spatřovány především v organizační socializaci a partnerství vysokých škol s podnikovou …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a topic of the university students’ career development in terms of using an offer which is based on the cooperation between their university and potential employers. The thesis is focused on the career development of university students in the phase of transition into the labour market. This transition might be challenging mostly because of the requirements of organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta