Zuzana Bakošová

Bakalářská práce

Dobrovolnické programy v Pardubicích

Volunteering Programs in Pardubice
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem dobrovolnictví. V teoretické části je definováno dobrovolnictví a s ním související pojmy. Důraz je kladen na metodiku práce s dobrovolníky. Cílem výzkumné části práce bylo zjistit, jak dobrovolnictví vnímají studenti Univerzity Pardubice a jestli se studenti dobrovolnictví věnují. Mezi studenty Univerzity Pardubice byl proveden kvantitativní výzkum realizovaný prostřednictvím …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of volunteering. In theoretical part I defined volunteering and related terms. The emphasis is placed on methods of work with volunteers. The purpose of empirical part of this thesis was to find out how students of the University of Pardubice perceive volunteering and if they devote volunteerism. Among the students of this University was performed quantitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bakošová, Zuzana. Dobrovolnické programy v Pardubicích. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická