Irena PICHLOVÁ

Bakalářská práce

Informovanost pracovníků o škodlivých účincích chemických látek a opatření k ochraně zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Awareness of workers about ill effects of chemicals and measures to protect the health during handling with dangerous chemicals
Anotace:
Práce řeší informovanost pracovníků o škodlivých účincích chemických látek a směsí, dále se zabývá opatřením k ochraně zdraví při nakládání s chemickými látkami a směsmi. Celá práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozčleněna do několika kapitol a je vypracována sekundární analýzou dat. Tato část práce obsahuje obecný popis pracovního systému, vztah práce …více
Abstract:
This thesis concerns knowledge of staffers about harmful impacts of chemicals and their mixtures, actions leading to protection of occupational health and safety during manipulations with chemicals and their mixtures. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part is divided into several chapters and is worked out by secondary analysis of data. There is included general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016
Zveřejnit od: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Radmila Řepová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PICHLOVÁ, Irena. Informovanost pracovníků o škodlivých účincích chemických látek a opatření k ochraně zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ehjnt4 ehjnt4/2
2. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2016
Bulanova, L.
3. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.