Irena PICHLOVÁ

Bachelor's thesis

Informovanost pracovníků o škodlivých účincích chemických látek a opatření k ochraně zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami

Awareness of workers about ill effects of chemicals and measures to protect the health during handling with dangerous chemicals
Abstract:
Práce řeší informovanost pracovníků o škodlivých účincích chemických látek a směsí, dále se zabývá opatřením k ochraně zdraví při nakládání s chemickými látkami a směsmi. Celá práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozčleněna do několika kapitol a je vypracována sekundární analýzou dat. Tato část práce obsahuje obecný popis pracovního systému, vztah práce …more
Abstract:
This thesis concerns knowledge of staffers about harmful impacts of chemicals and their mixtures, actions leading to protection of occupational health and safety during manipulations with chemicals and their mixtures. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part is divided into several chapters and is worked out by secondary analysis of data. There is included general …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016
Accessible from:: 2. 5. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Radmila Řepová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PICHLOVÁ, Irena. Informovanost pracovníků o škodlivých účincích chemických látek a opatření k ochraně zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2016 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses ehjnt4 ehjnt4/2
2/5/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2/5/2016
Bulanova, L.
3/5/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.