Mgr. Zuzana Rumlová

Diplomová práce

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na sexuální delikty a jejich pachatele. Skládá se z teoretické a praktické části, které se dělí do jednotlivých kapitol. Každá z kapitol řeší otázku z jiného úhlu pohledu, ty se však v různých částech práce prolínají. Teoretická část je složena z částí sexuologické a psychologické. Sexuologická část se specializuje především na vymezení normy a sexuální normy a jejich možná …více
Abstract:
This dissertation is concerned with sexual crimes and their offenders. It is composed of theoretical and practical part. These parts are divided into single chapters. Each chapter deals question with different corners which are blended in different parts of work. Theoretical part is considered of sexuological and criminal-law parts. Sexuological part specializes mainly on the concept of norm and sexual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta