Mgr. Štěpánka Musilová

Diplomová práce

Nozokomiální nákazy: katétrové infekce centrálního žilního řečiště

Nosocomial infections: catheter infections of central venous bloodstream
Anotace:
Diplomová práce je věnována nozokomiálním nákazám s bližším zaměřením na katétrové infekce centrálního žilního řečiště. Zabývá se nejnovějšími poznatky z této oblasti. Cílem práce je vyhodnotit data z projektu Sledování nozokomiálních nákaz v jednom daném kraji a dále pozorováním zhodnotit ošetřovatelskou péči o centrální žilní katétry na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Na základě získaných …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to nosocomial infections with a closer focus on catheter infections of the central venous bloodstream. It deals with the novel knowledge in this area. The goal of the thesis is to proceed data from the Monitoring Nosocomial Infections project in one particular region and to evaluate a nursing care of central venous catheters at an anesthesiology-resuscitation department …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Rabová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Musilová, Štěpánka. Nozokomiální nákazy: katétrové infekce centrálního žilního řečiště. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií