Mgr. Tereza Vachutková

Bachelor's thesis

Přírodní poměry a flóra území východně od města Zábřeh

Natural Conditions and Flora of the Area East of the Zábřeh Town
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá přírodními podmínkami a flórou území východně od města Zábřeh. Teoretická část charakterizuje přírodní podmínky zájmového území na základě rešerše literatury. Praktická část obsahuje výsledky z vlastního floristického výzkumu a porovnání s dostupnými zdroji.
Abstract:
Bachelor Thesis deals with natural conditions and flora of the area located East of the town Zabreh. Theoretical part describes natural conditions in the area of interest based on research of the literature. Practical part contains results from own floristic research.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta