Mgr. Tereza Vachutková

Bachelor's thesis

Přírodní poměry a flóra území východně od města Zábřeh

Natural Conditions and Flora of the Area East of the Zábřeh Town
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá přírodními podmínkami a flórou území východně od města Zábřeh. Teoretická část charakterizuje přírodní podmínky zájmového území na základě rešerše literatury. Praktická část obsahuje výsledky z vlastního floristického výzkumu a porovnání s dostupnými zdroji.
Abstract:
Bachelor Thesis deals with natural conditions and flora of the area located East of the town Zabreh. Theoretical part describes natural conditions in the area of interest based on research of the literature. Practical part contains results from own floristic research.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta