Bc. Katarína KOŠÍKOVÁ

Diplomová práce

Projekt optimálního rozdělení obnovovacích investic na penězotvorné jednotky Interhotelu Moskva a.s.

Optimal distributive project of interior reinvestments in company Interhotel Moskva a.s.
Anotace:
Cieľom práce je investičný projekt, ktorého úlohou je zistiť preferencie klientov a následne rozhodnutie, ktorá časť výnosových stredísk Interhotela Moskva a.s. sa má rekonštruovať. Práca je rozdelená na dve základné časti. V prvej, teoretickej časti sa venujem skúmaniu literárnych zdrojov z oblasti služieb, cestovného ruchu, hotelierstva, marketingového vý-skumu, ale aj finančnej analýze, či ukazovateľov …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on investment project, which aim is to find out interests of cus-tomers and then make a decision, which units of hotel services should be reconstructed. This piece of work is divided into two main parts. First one is dealing with exploring of literary sources of services, tourism, marketing inquiry or financial analysis of the company and financial indexes connected with investments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Svěrák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŠÍKOVÁ, Katarína. Projekt optimálního rozdělení obnovovacích investic na penězotvorné jednotky Interhotelu Moskva a.s.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe