Bc. Jan Balhar

Diplomová práce

Devizové intervence České národní banky - jejich účinnost na ekonomiku a důsledky pro ČNB

Foreign Currency Interventions of CNB - its Efficiency and Results for CNB
Anotace:
Cíl diplomové práce spočívá v evaluaci devizových intervencí České národní banky, jež se odehrávaly v letech 2013 až 2017. V teoretické části uvádíme zasazení této instituce do právního řádu a pojednáváme o nástrojích monetární politiky a transmisních mechanismech (akcent klademe na inflační cílování). V následující deskriptivní části předkládáme širší kontext přijatého opatření a především objektivní …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to assess foreign exchange interventions of the Czech National Bank from 2013 to 2017. In the theoretical part of the thesis the position of this institution in the legal order is specified and the instruments of monetary policy and transmission mechanisms are discussed (with emphasis on inflation targeting). The descriptive part contains of the wider context of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Kolman, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lubomír Civín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS