Barbora RUSÍNOVÁ

Bachelor's thesis

Význam správného výběru a nastavení vozíku a jeho komponentů u kvadruplegiků

Correct wheelchair selection and its component set up for quadruplegics
Abstract:
Práce se zabývá problematikou výběru a nastavení mechanického vozíku pro klienty po poranění míchy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na problematiku míšních lézí, kineziologický rozbor sedu, výběr mechanického vozíku a jeho správné nastavení. V praktické části jsou 3 kazuistiky, kde jsou porovnávány účinky poradenství v rámci výběru mechanického vozíku …more
Abstract:
The thesis deals with the topic of choosing and adjusting a wheelchair for clients who suffered a spinal cord injury. The text is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical section focuses on the issue of spinal lesion, kinesiology analysis of sitting and choosing appropriate wheelchair and its adjustment. In the practical section, there are three case reports in which the author …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Geierová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RUSÍNOVÁ, Barbora. Význam správného výběru a nastavení vozíku a jeho komponentů u kvadruplegiků. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Occupational Therapy