Mgr. Hana Konečná

Diplomová práce

Integrace žákyně s poruchou autistického spektra do třídy žáků s jiným druhem postižením

Integration of a pupil with autistic spectrum disorder into a class of pupils with other disability
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zjištění a analyzování pozitiv a negativ integrace žákyně s poruchou autistického spektra do třídy žáků s jiným druhem postižení. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola se věnuje terminologii, etiologii, charakteristice a klasifikaci poruch autistického spektra. Druhá kapitola vymezuje legislativní normy, poradenský systém a možnosti edukace žáků s PAS …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on assessing and analyzing of positive and negative aspects of integration of a student with autism spectrum disorder among a class of students with another type of disability. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter summarizes the terminology, etiology, characteristics and classification of autism spectrum disorders. The second chapter describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta