Bc. Zdeňka BAXOVÁ

Diplomová práce

Řešení kontaktu pružných těles ve 2D metodou konečných prvků

Solving of contact problem of elastic bodies in 2D using by finite element method
Anotace:
Práce se zabývá kontaktním problémem pružných těles, řešeném pomocí metody konečných prvků (MKP). Popisuje matematický základ problému, metodu konečných prvků a její aplikaci na problém a následnou implementaci v programovém prostředí MATLAB. Práce se zaměřuje na vhodnou realizaci úlohy ve formě skriptu a ověření jeho funkčnosti. Na závěr jsou uvedeny výsledky získané ze skriptu a také jeho možné zkvalitnění …více
Abstract:
This thesis deals with contakt problem of elastic bodies, two or more, solved by finite element method (FEM). It describes mathematical priciples of contact problem, finite element method algorithm and it's implementation in MathWorks Matlab. The paper focuses on creating the application, which would be able to solve the problem efficiently and correctly. In counclusion paper presents outcomes of several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAXOVÁ, Zdeňka. Řešení kontaktu pružných těles ve 2D metodou konečných prvků. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/