Jarmila Ježková

Master's thesis

Rodinná politika v České republice v kontextu vývoje úrovně plodnosti

Family policy in the Czech Republic in the context of the development of fertility level
Anotácia:
Cílem práce je podat ucelený pohled na vývoj populační (rodinné) politiky od jejího vzniku v padesátých letech dvacátého století až do dnešní doby a navrhnout její možné budoucí zaměření. V teoretické části je popsán vývoj rodinných a propopulačních opatření v bývalém Československu, včetně mezinárodního kontextu. Dále se teoretická část práce zabývá vývojem státní podpory rodin po roce 1989 v kontextu …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to give an overview of the population (family) development from its start in the fifties of the twentieth century until today and to suggest its possible focus in the future. In the theoretical part, the development of family and pro-population precaution in the former Czechoslovakia is described, including international context. The next thing that the theoretical part deals …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedúci: Ondřej Nývlt
  • Oponent: Tomáš Fiala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46935