Theses 

Integrovaná tématická výuka "Restaurace zdravé výživy" - zdravý den v malotřídní škole s využitím vrstevnického vyučování – Mgr. Drahoslava Mikulášková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Mgr. Drahoslava Mikulášková

Diplomová práce

Integrovaná tématická výuka "Restaurace zdravé výživy" - zdravý den v malotřídní škole s využitím vrstevnického vyučování

Integrated theme education "Restaurant of healthy nutrition" - a healthy day at primary school - small school with exploitation of peer teaching

Anotace: Teoretická část diplomové práce vymezuje pojmy sociální konstruktivismus, integrovaná výuka, vrstevnické vyučování, skupinové a kooperativní vyučování, zabývá se problematikou malotřídních škol, problematikou výchovy ke zdraví na školách a s ní spojeným projektem „Ovoce do škol“, zabývá se vztahy rodiny a školy. Popisuje příznivé účinky vybraných druhů ovoce, zeleniny a planých rostlin. Jsou zde rovněž uvedeny metody a nástroje ověření účinnosti výuky. V praktické části je obsažena metodika realizace integrované tematické výuky v předvýzkumu a výzkumu, výsledky a účinnost „výukového programu“. K výsledkům je zpracována diskuze a návrh možného využití integrované tematické výuky pro pedagogickou praxi malotřídních škol.

Abstract: The theoretical part of the diploma project defines terms social constructivism, integrated education, peer teaching, group and cooperative education, it deals with the problems of small primary schools, health education in schools and the project "Fruit into Schools", it involves the relationships between the school and family. It describes positive effects of selected kinds of fruit, vegetables and wild plants. There are also methods and tools of verifying education efficiency. The practical part includes the methodology of integrated theme education in the partial study and research, the results and efficiency of the "teaching programme". Besides the results, the discussion and proposal of possible exploitation of integrated theme education for pedagogical practice at small schools is processed.

Klíčová slova: Integrovaná výuka, vrstevnické vyučování, malotřídní škola, škola a zdraví, rodina a škola, projekt "Ovoce do škol"

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Helena Jedličková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Božková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz