Bc. Magdalena Faldíková

Diplomová práce

Návrh opatření na zjednodušení územního plánování

Proposed Measures to Simplify Spatial Planning
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou územního plánování. V první kapitole je vysvětlen pojem územního plánování. Druhá kapitola charakterizuje všechny nástroje územního plánování. V praktické části je popsán proces přijetí nového územního plánu u konkrétní obce, dále srovnáno postavení státní správy a samosprávy v tomto procesu. V poslední kapitole jsou navrženy opatření na zjednodušení procesu …více
Abstract:
Graduation theses deals with spatial planning. The first chapter explains the concept of spatial planning. The second chapter characterizes all the tools of spatial planning. The practical part describes the process of adopting a new territorial plan for a particular municipality, further comparison of state administration and local governments in this process. In the last chapter are designed measures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Monika Horáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Faldíková, Magdalena. Návrh opatření na zjednodušení územního plánování. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj