Bc. Petra Otepková

Diplomová práce

Územní opatření v systému nástrojů územního plánování

Territorial Measures in the System of Instruments of Spatial Planning
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou územního opatření o stavební uzávěře a územního opatření o asanaci území a jejich postavení v systému nástrojů územního plánování. Práce se věnuje historickému vývoji institutu, analýze jednotlivých typů územních opatření z hlediska jejich obsahových náležitostí, procesu vydávání a vztahu k jiným právním institutům. Získané poznatky jsou pak uplatněny v rámci rozborů …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of territorial measures of construction closure and rehabilitation of the territory and their position in the system of instruments of spatial planning. The thesis follows up the historical development of the institute, analysis of individual types of territorial measures in terms of the content requirements, release process and relation to other legal institutes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo