Mgr. Jiří Dujka

Rigorózní práce

Průmět záměrů dopravní infrastruktury do územního plánování: současné přístupy a praxe

Projecting of Transport Infrastructure Projects in Spatial Planning: Current Approaches and Practice
Anotace:
Rigorózní práce je zaměřena na popis současné praxe územního plánování ve vztahu k liniovým dopravním stavbám. Cílem práce je identifikovat, jakým způsobem dochází k implementaci záměrů dopravních staveb do procesu územního plánování, a jaké jsou dopady těchto záměrů na různých měřítkových úrovních (stát, kraj, obec). Výzkum je proveden s pomocí analýzy územně plánovacích dokumentací a zúčastněného …více
Abstract:
The rigorous work is focused on the description of the current practice of spatial planning in relation to line transport structure. The aim of the work is to identify how the plans of traffic projects are implemented into the spatial planning process and what are the impacts of these projects in different scales (state, region, municipality). The research is realized using analyzes of spatial-planning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2018
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj