Bc. Eliška Holmanová

Bakalářská práce

Význam komunikace mezi mentorem (školitelem) a studentem na praxi u ZZS

Importance of the communication between a mentor (an instructor) and a student on a practical training at EMS
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá významem komunikace mezi školiteli a studenty na praxi u zdravotnické záchranné služby. Soustředí se konkrétně na její význam pro zástupce obou skupin, její reálnou podobu a její ideál, tak jak jej vidí sami studenti a záchranáři. Okrajově se tato práce dotýká také témat – teorie komunikace, možností vzdělání v oblasti komunikace se studenty pro zdravotnické záchranáře …více
Abstract:
This thesis deals with the importance of the communication between mentors and students on a practical training at emergency medical service. The thesis is specifically focused on the importance of the communication for both of them, on its real form and its ideal form from paramedics and students point of view. This thesis speaks about theory of communication, possibilities of education in communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Liana Greiffeneggová
  • Oponent: Mgr. Kateřina Koloušková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta