Bc. Hana Kášková

Diplomová práce

Využití zážitkového vzdělávání ve výuce první pomoci u žáků mladšího školního věku

The Use of Experiential Education in Teaching First Aid for Primary School Pupils
Anotace:
Diplomová práce s tématem Využití zážitkového vzdělávání ve výuce první pomoci u žáků mladšího školního věku se v teoretické části zabývá vymezením pojmu mladšího školního věku, seznamuje se zážitkovým vyučováním, popisuje historické a současné praktiky v poskytování první pomoci včetně základních informací o obecných zásadách a integrovaném záchranném systému ČR. Dále informuje o vybraných úkonech …více
Abstract:
The diploma thesis ”The Use of Experiential Education in Teaching First Aid for Primary School Pupils“ in the theoretical part deals with the definition of primary school age, introduces experiential education, describes the historical and current methods in the provision of first aid, including basic information on general principles and integrated emergency system in the Czech Republic. Further it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta