Mgr. Barbora Patáčiková

Diplomová práce

Institut veřejného pořádku z pohledu mezinárodního práva soukromého a procesního

Institute of Public Order from the Private International Law Perspective
Anotace:
Jednou z forem projevu zájmu státu na ochraně jeho veřejného pořádku představuje výhrada veřejného pořádku. Ta mimo jiné umožňuje odepřít uznání či výkon cizího rozhodnutí pokud by opak vedl ke zjevnému narušení zásad tvořící veřejný pořádek dožádaného státu. Diplomová práce zkoumá výhradu veřejného pořádku jako jeden z tradičních odpíracích důvodů z pohledu unijních nařízení, zejména Nařízení Brusel …více
Abstract:
The public policy exception represents one form of the state’s interest in protecting its public policy (orde public). Public policy exception enables the judge to refuse the recognition or enforcement of foreign judgements as long as such recognition or enforcement would be manifestly contrary to the public policy in the state addressed. This diploma thesis deals with public policy as one of the traditional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta