Jiří Gregor

Disertační práce

Interest Rate Pass-Through: A Synthesis of Empirical Analyses

Interest Rate Pass-Through: A Synthesis of Empirical Analyses
Anotace:
Úroková transmise popisuje citlivost bankovních úrokových sazeb na změny v měnově-politických úrokových sazbách, přičemž efektivní transmise napomáhá formovat předvídatelnou a důvěryhodnou měnovou politiku. Znalost toho, jak se změny sazeb promítají do ekonomiky, je tak pro centrální banky nanejvýš důležitá. Výsledky empirické literatury nicméně ukazují na odlišnou úroveň transmise, a to jak napříč …více
Abstract:
The interest rate pass-through describes how sensitive lending rates in an economy are to changes in the monetary policy rate. The effectiveness of the pass-through determines how successful the monetary policy could be in controlling the credit cycle, business cycle, and inflation. Therefore, central bankers around the world are greatly interested in assessing this transmission. There is no unified …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2019
  • Vedoucí: Martin Melecký
  • Oponent: Aleš Kresta, Karel Brůna, Svatopluk Kapounek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava